Donská 5
110 00 Praha 10
Česká republika
Tel: +420 774 219 041

Letní dům a projekt „Spolu o krok dále“ v prostorách penzionu Betel

Od září 2009 do května 2010 budou v penzionu Betel pravidelně probíhat tréninkové víkendy vedené pracovníky sdružení Letní dům v rámci projektu „Spolu o krok dále“.

Letní dům je neziskovou organizací, která pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů nalézat jejich zdroje vnitřní jistoty a dovednosti, které je vedou ke snadnějšímu osamostatnění a začlenění do běžného života.

V rámci tohoto projektu jsou mladí lidé z dětských domovů v Krompachu, Písku a Klánovicích vystaveni náročnějšímu prostředí velkoměsta. Během jejich pobytu jsou doprovázeni zkušenými terapeutickými pracovníky a mají odborný program k určitému tématu. Nechybí ani volný čas či prostor na hry, sdílení a pomoc v domácnosti.

Za Ekumenickou radu církví v ČR přejeme všem dětem a mladým lidem, aby u nás nalezli klidné a příjemné zázemí a těšíme se na nová setkání!

Více informací o sdružení Letní dům naleznete na www.letnidum.cz.

Novinky

Nové telefonní číslo do penzionu

Nové telefonní číslo do penzionu je +420 774 219 041.

... (4.1.2017)

Letní dům a projekt „Spolu o krok dále“ v prostorách penzionu Betel

Od září 2009 do května 2010 budou v penzionu Betel pravidelně probíhat tréninkové víkendy vedené pracovníky sdružení Letní dům v rámci... (2.9.2009)